Často kladené dotazy

Co to je supervize?

Supervize je vysoce efektivní formou pomoci odbornému a osobnímu rozvoji jednotlivých pracovníků a pracovních týmů a poradenskou podporou výkonu jejich profese (na rozdíl od inspekční či hospitační činnosti, jejímž cílem je především hodnocení).

Je dobrovolným, na vzájemné důvěře založeným smluvním vztahem mezi jednotlivým pracovníkem, resp. pracovním týmem, a nezávislým supervizorem, kterého si pracovník nebo vedoucí pracovního týmu může sám vybrat ze seznamu akreditovaných supervizorů.

Supervize se uskutečňuje formou individuálních a skupinových konzultací.

Jak najít supervizora?

Při výběru supervizora doporučujeme zjistit si druh a úroveň jeho vzdělání, stejně jako jeho dosavadní praxi odbornou i supervizní. Je dobré si ověřit, zda je držitelem certifikátů z dlouhodobých akreditovaných výcviků v supervizi a psychoterapii. Také je dobré získat reference z míst, kde supervizor již působil.

Jaká je cena supervize?

Cena za supervizi se může lišit podle typu supervize, zkušeností supervizora a ostatních nákladech supervizora ( doprava apod.). Cena za hodinu supervize se obvykle pohybuje v rozmezí 500 – 1500 Kč.

Komu je supervize určena?

4

Je možné na supervizora podat stížnost?

Pokud máte výhrady k práci či chování Vašeho supervizora, je možné podat podnět k šetření etické komisi. Spojení na ní jsou v záložce kontakty. Komise se  jednáním supervizora bude zabývat a o výsledku Vás vyrozumí.