Martina Skalníková

Fotografie není k dispoziciMartina Skalníková
Kategorie:Akreditovaní supervizoři
Email:martina.skalnikova@gmail.com
Mobil:774918835
Ulice:273
Město:Malešov
PSČ:285 41
Země:ČR
Vzdělání:PeDF UK v Praze - učitelství, FF UK v Praze - jednooborová psychologie, Pražská psychoterapeutická fakulta, psychoterapeutický výcvik (SUR a Skálův institut), výcvik v supervizi (IPPP a ČMISK), výcvik v metodách a technikách práce s rodinami (IPIPAP Olomouc); výcvik v krizové intervenci (Remedium); frekventant výcviku v psychoanalytické párové a rodinné terapii (ČSPAP a IPPART)
Reference:Středisko rané péče Kutná Hora, IPPP ČR (supervize školních psychologů), ÚSP Barbora Kutná Hora, Centrum krizové intervence o.s. Povídej v Kutné Hoře, ZŠ Žižkov Kutná Hora, Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje